Lokalhistorisk forening for Jels sogn, Jels Arkiv Torvet 2
 
Billedarkivering
Identifisering og registrering foretages af:
 
Tage Dall, Jørgen Laugesen og Erik Kaack.
-------oo-------
 
Kopiering og registrering Arkibas:
 
Ida Kissow og Inge Nielsen
Lokalhistorisk forening for Jels sogn  | jels-lokalhistorie@jels.dk