Lokalhistorisk forening for Jels sogn, Jels Arkiv Torvet 2
 
 
Jels Arkiv
Torvet 2, Jels
 Arkivet er åbent tirsdag 9.30 - 11.00
første tirsdag i måneden 17.00 - 19.00
telf i åbningstiden:  26921054
 
Fra 1. maj til 1. Oktober kun åben ved henvendelse på telf. 30953151
 
 
 
Medlemskontingent 2018
Husstand: kr. 100,00
Enkeltmedlem: kr. 60,00
Bankkonto: 3737 3443654720
 
 
Våbenstilstandsdagen 11. november 2018
 
Fejringen af 100året for våbenstilstanden i 1. Verdenskrig, søndag d. 11. november 2018
Begynder med mindegudstjeneste i kirken kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der kransenedlægning kl. 11.00 ved mindestenen for faldne fra Jels sogn.
Efter højtideligheden i kirken og ved mindestenen, samles vi i Sognehuset hvor Jels Menighedsråd og Lokalhistorisk forening er vært ved et lille traktement. Vi vil synge nogle af de aktuelle sange, der blev sunget her i Sønderjylland under det prøjsiske styre. Der vil også være lejlighed til, hvis nogen vil fortælle lidt fra deres families eller andres skæbner under 1. Verdenskrig.

 

Historisk årbog for Rødding egnen 2017

 

Indslaget fra Jels er Vikingespillets 40 års jubilæum skrevet af Jørgen Schultz, bogen koster 100 kr. Der er masser af læsestof med en historisk beretning fra alle 8 arkiver i tidligere Rødding kommune.

 

 

  ------------------------------00--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jels Søbad
Kr. 100
 
 
"FILMEN OMKRING JELS"
Kan købes pris kr. 150
 
 
 
 
 
Se udgivelser på nettet
 
 
Lokalhistorisk forening for Jels sogn  | jels-lokalhistorie@jels.dk